Placemaking op de Binckhorst

De komende jaren moet de Binckhorst op organische wijze worden getransformeerd tot een gemengd binnenstedelijk woon- en werkgebied. Gebiedsontwikkelaar BPD wil een bijdrage leveren aan deze transformatie door zijn vastgoed in het gebied tijdelijk in te zetten, en hiermee een blijvende waarde te creëren voor de ontwikkeling ervan. Daarom geeft BPD ANNA de opdracht een plan uit te werken voor de invulling van zijn panden in de Siriusstraat en de Polluxstraat.

De Binckhorst is van oudsher een vestigingsgebied voor industrieën en logistieke bedrijven. Er werden in de loop der jaren diverse ontwikkelplannen voor gemaakt, maar geen van deze plannen vond doorgang. Het laatste masterplan (2005) werd afgeblazen vanwege de economische crisis. Sindsdien heeft het gebied veel nieuwe bedrijvigheid en creatieve industrie aangetrokken, en werden verschillende bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Alle partijen in het gebied vinden dat het bouwen van een nieuwe identiteit met behoud van het unieke karakter essentieel is voor een succesvolle herontwikkeling. Het rauwe karakter van de Binckhorst, de rafelrandjes en de ruimte die er is voor het onconventionele, het experiment en creatieve ideeën moeten behouden blijven. Placemaking kan bijdragen aan het vormgeven van de nieuwe identiteit.

Pollux Studio’s Plug & Playground

Een centraal element in ANNA’s plan is het creëren van nieuwe rafelrandjes die passen bij de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast neemt zij de huidige situatie als vertrekpunt. In de betreffende panden is een aantal muziekproducers gevestigd. ANNA zet mede daarom in op muziek als de belangrijkste pijler van haar concept. De Pollux Studio’s worden een ontmoetingsplaats voor de Haagse muziekscene. Een dynamische plek waar muzikale professionals en creatievelingen kunnen samenkomen.

Muziek community

ANNA ging op zoek naar pioniers in de muziekscene en organiseerde een plug & play meet up voor mensen die samen de uitdaging aandurven een muzikale plug & playground te ontwikkelen. De Pollux Studio’s kregen een eigen logo, er is een mobiele inrichting ontworpen door de architecten van Refunc, en de internationaal vermaarde street art kunstenaars Hugo Mulder en Mr. Cenz zetten een muurschildering op de panden tijdens het I love Hiphop Festival.
Momenteel worden de ingediende pitches beoordeeld van mensen die deel willen gaan uitmaken van de Pollux Studio’s muziek community.
Wordt vervolgd!

Lees hier meer over de Pollux Studio’s.

Volg de Pollux Studio's op Facebook!

Muzikale ontmoetingsplek op de Binckhorst

een interview met community-bouwer Vieb Barnard

Hans Pols