Het Pesthuis Leiden

De naam spreekt tot de verbeelding, toch is het gebouw nooit een Pesthuis geweest. Het was wel de bedoeling. In 1635 teisterde een pestepidemie de omgeving en om de ziekte zoveel mogelijk buiten de stad te houden, kocht de stad Leiden buiten de stadsmuur land aan voor een Pesthuis, zoals het er nu staat. Rap werd een houten noodgebouw in elkaar getimmerd en daarmee was de noodzaak voor het stenen pand blijkbaar verdwenen. Toen 20 jaar later opnieuw een pestepidemie uitbrak, was er nog geen steen gemetseld van het huidige gebouw. Pas in 1657 volgde toestemming voor de bouw ervan.


Een variëteit aan bestemmingen

Een Pesthuis werd het niet meer. Het pand heeft uiteindelijk dienstgedaan als een militair hospitaal, een gevangenis, een opvoedingsgesticht voor jongens en een legermuseum. Sinds 1998 fungeerde het Pesthuis als entree voor Naturalis. Met de verbouwing van Naturalis in 2017 viel die functie weg, men vond dat de entree te ver weg lag van het hoofdgebouw. 


Een heel complex

Het Pesthuis is omringd door waterlopen, bomen en door andere gebouwen met evenzeer tot de verbeelding sprekende namen, zoals het Wachthuis, de Binnenvader, het voormalige cellencomplex, de anatomische koepel en de vrouwengevangenis. Al die gebouwen samen noemt men het Pesthuiscomplex. 

Plannen in ontwikkeling

Tot de Rijksgebouwendienst een nieuwe eigenaar voor het Pesthuiscomplex heeft gevonden, beheert ANNA het monumentale Pesthuis. We houden u graag op de hoogte van onze plannen voor dit bijzondere gebouw. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.