Herenstraat 42

 

In dit pand was vanaf 1882 het gemeentehuis van Voorburg gehuisvest. Het deed tot voor kort dienst als een servicecentrum van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door centralisatie verhuisde de ambtelijke organisatie van deze gemeente naar een nieuw gemeentehuis. Het pand in het oude centrum van Voorburg komt leeg te staan. Een masterplan voor dit gebied is in ontwikkeling. De nieuwe bestemming voor de locatie is nog niet duidelijk. Daarom geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg het pand in juni 2015 aan ANNA in tijdelijk beheer.

Een maatschappelijke invulling is gewenst. De gemeente wil dat het pand een semi-publieke functie krijgt met ruimte voor maatschappelijke en culturele activiteiten. ANNA werkt op basis van een omgevings- en stakeholdersanalyse een concept uit voor het tijdelijk gebruik, waarbij het gemeentebeleid het uitgangspunt is. ANNA@VHS42 wordt een creatief verzamelgebouw met een toegevoegde waarde voor de straat, het oude centrum en de inwoners van Voorburg.

Publieksactiviteiten

ANNA stelt ANNA@VHS42 open voor publieksactiviteiten. Houd de website en Facebook in de gaten voor meer info hierover!

ANNA@VHS42, het pand

Het pand werd in 1881 gebouwd met financiële steun van de in Voorburg wonende prinses Marianne, zus van Willem II. Oorspronkelijk was het een raadhuis annex post- en telegraafkantoor met dienstwoning. In 1936 werd het raadhuis uitgebreid. Met een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding in 1987 verloor het interieur zijn oorspronkelijke karakter. De gevel is intact gebleven, en maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Voorburg.


In ANNA@VHS42 zijn onder andere de volgende ondernemers gehuisvest: 

Meer panden als deze

 

Op zoek naar ruimte?