Workshop Brede Waardebenadering Vastgoed

Op 14 maart a.s. trakteert Leo Hendriks (Rijksgebouwendienst) ons op een workshop Verkennen met de Brede Waardebenadering. De oude, meestal puur financieel-economische benadering om de waarde van gebouwen te bepalen, voldoet niet meer. Deze gaat vaak voorbij aan de context van een gebouw, die juist van groot belang is voor toekomstige gebruiksmogelijkheden. Om vat te krijgen op die context, ontwikkelde de Rijksoverheid een nieuwe manier voor moderne waardebenadering met de ABC-scan als hulpmiddel. Tijdens onze eerste platformbijeenkomst lichtte Leo op enerverende wijze al een tip van de sluier. In een veel te kort tijdsbestek raasden de gezichtspunten (sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch, cultuur-historisch en ecologisch) en de beschouwingsniveaus (pand, wijk, stad, regio, land) voorbij. Op veler verzoek doet hij dat daarom nog een keer, maar nu uitgebreid. Voor meer informatie zie de website van Haagse Bodem.

Hans Pols