Tussentijd Rotterdam houdt op

Met Tussentijd Rotterdam werkten ANNA Vastgoed & Cultuur en Stipo vanaf 2012 samen om vastgoed strategisch in te zetten in perioden van verwachte leegstand. Het afgelopen jaar is er veel veranderd in het werkveld waarbinnen Tussentijd Rotterdam opereert. De toegevoegde waarde van Tussentijd Rotterdam is hierdoor ook veranderd. Daarom hebben ANNA en Stipo Tussentijd Rotterdam per 1 januari 2016 opgeheven.

De situatie op de vastgoedmarkt is aanzienlijk veranderd ten opzichte van de begintijd van Tussentijd Rotterdam. Gemeenten en corporaties hebben kleinere organisaties gekregen waarin meer aandacht is voor de kerntaken. Bedrijfsonroerend Goed (BOG) en Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG) vallen buiten deze taken. Daarnaast is de crisis in Rotterdam inmiddels omgeslagen in een aantrekkende markt. ANNA en Stipo vinden dat de diensten die Tussentijd Rotterdam aanbiedt niet langer aansluiten bij wat die markt nu nodig heeft.

Samenwerking blijft

Dat wil niet zeggen dat ANNA en Stipo niet meer samenwerken. De werkzaamheden die zij afzonderlijk uitvoeren – van creatief leegstandsbeheer tot stedelijke strategieën en gebiedsontwikkeling – vullen elkaar uitstekend aan. Zo blijven zij voorlopig samenwerken in ZOHO, het voormalig Tussentijd-project waarmee Tussentijd Rotterdam samen met corporatie Havensteder aan de slag ging met de gebiedsontwikkeling in het Rotterdamse Zomerhofkwartier. Stipo blijft hier actief als publiek ontwikkelaar; ANNA blijft het bedrijfsmatig onroerend goed van Havensteder in het gebied beheren.

Over Tussentijd Rotterdam

Tussentijd Rotterdam voerde de afgelopen jaren veel verschillende projecten uit op diverse locaties in Rotterdam, Amsterdam en Schiedam. In die laatste stad werd Tussentijd Schiedam opgezet, een deelproject dat zich toespitste op het oude centrum van Schiedam. Het uitgangspunt van alle Tussentijd-projecten was dat leegstand werd benut als kans om nieuwe functies toe te voegen met een meerwaarde voor een pand, buurt en/of stad. Tussentijd Rotterdam adviseerde op rijksniveau over de rijksbrede aanpak van leegstand, en hield lezingen in verschillende steden in Nederland en daarbuiten.

Hans Pols