Placemaking op de Binckhorst

In oktober begon ANNA met een placemaking-traject in de Haagse Binckhorst. Gebiedsontwikkelaar BPD geeft ANNA een aantal locaties in het gebied in beheer met de opdracht een plan te ontwikkelen voor een gebiedsversterkende invulling.

In 2011 nam de gemeente Den Haag afstand van het Masterplan Binckhorst en werd een nieuwe aanpak gehanteerd voor de transformatie van het gebied. Hierbij werd gekozen voor een meer organische ontwikkeling om tot een gemengd woon-werkgebied te komen. Na het wegvallen van het masterplan verkocht BPD veel van zijn vastgoed in het gebied. Om de ontwikkeling van een hoogwaardig woon-werk-leefgebied te versterken en positie te behouden, hield de gebiedsontwikkelaar een aantal objecten in het gebied aan. Hier moeten creatieve industrie, ambachtelijke activiteiten, leisure- en horecafuncties een plek krijgen om (nieuwe) mensen naar het gebied trekken en het verder op de kaart zetten.

Zes locaties

Hiertoe krijgt ANNA zes locaties in beheer in de Polluxstraat, de Siriusstraat en de Saturnusstraat. Eén daarvan, ANNA’s Loods, is al vanaf augustus 2016 in beheer van ANNA. De andere panden, vier loodsen en een kantoorpand, komen per 1 januari 2017 in ANNA’s beheer. Een permanent gebruik van de locaties, het doel van BPD, is het uitgangspunt in het placemaking-traject. Het tijdelijk gebruik gaat variëren van kortlopende huurcontracten tot bruikleen, waarbij ANNA op een pionierende wijze tot een mooie invulling wil komen.

Lees hier verder over ANNA’s Loods…

Hans Pols