Week van het Lege Gebouw in ANNA@RW47

Donderdag 30 mei t/m maandag 3 juni staat ANNA@RW47 in het teken van de Week van het Lege Gebouw (WvhLG). Vijf dagen gaan studenten, docenten en experts uit het hele land aan de slag om verschillende plannen voor (her)ontwikkeling van de Raamweg 47 te maken. Dit alles in het kader om transformatie en herontwikkeling in het curriculum binnen het onderwijs onder de aandacht te brengen. Meer informatie is te vinden op de facebook van WvhLG.

Hans Pols