David van der Steen, financieel adviseur

“Ik zorg ervoor dat de panden die ANNA beheert op projectbasis minimaal kostendekkend zijn. Dat is natuurlijk enorm spannend omdat wij bepaalde voorinvesteringen doen, terwijl de beheertermijn onbekend is. Uiteindelijk moet dat over alle locaties heen financieel kloppen. Werken bij ANNA is erg inspirerend, zeker voor mensen die de culturele sector een warm hart toedragen. Naast mijn vrijwilligerswerkzaamheden voor ANNA geef ik les over onder andere de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht. Ook ben ik penningmeester van de stichting culturele broedplaats Galerie Sophie.”