Arno Scheper, cultureel adviseur en (freelance) projectmedewerker

“Ik inventariseer de mogelijkheden van nieuwe locaties: het zoeken naar mogelijkheden in de binnen- en buitenruimten om culturele activiteiten te laten plaatsvinden. Denk dan aan het inrichten van het interieur, of het faciliteren van projecten met audio, video en belichting. Vanuit mijn beroepspraktijk als audiovisueel kunstenaar weet ik hoeveel er komt kijken bij een goede en gastvrije presentatie van een kunstwerk, iets waar je als kunstenaar vaak door geld- en tijdgebrek niet aan toe komt. Het is fijn een werkplek te hebben waar je je op werk kunt concentreren in plaats van je bezig te moeten houden met allerlei randzaken, zoals contact met verschillende partijen voor je nutsvoorziening, vergaderingen met mede-studiogebruikers, en praktische zaken zoals het schoonhouden van algemene ruimten van een verzamelgebouw. Dit soort werksituaties kan ik samen met het ANNA- team mogelijk maken.”